Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.12.2020 09:31:07 

ÁJEČÍ STRÁNKY :o)

Chovnost a výstavy
Chovnost a výstavy
 
 
Podmínky pro uchovnění Zlatého retrívra

 

V současné době jsou předepsány pro tak zvané uchovnění zlatého retrívra tyto podmínky :
1/
Pes musí absolvovat minimálně dvě výstavy s nejhorším umístěním velmi dobrá. Tyto výstavy musí být jedna vyššího typu ( mezinárodní, národní, klubová, speciální) a druhá stačí oblastní.
2/
Od roku 2001 je také podmínkou chovnosti Ověření vlohových vlastností psa (OVVR), nebo vyšší zkouška (PZ, SVP...)
3/Také musíte s Vaším miláčkem absolvovat rentgen RTG dysplazie kyčelních kloubů s nejhůře ohodnoceným 2/2. Tento rentgen se provádí v celkové narkóze, proto psa před vyšetřením nekrmte. Je zde předepsán minimální věk 12 měsíců. Nemusíte mít obavy, není to bolestivé ani riskantní vyšetření.
4/
Minimální věk pro zapsání do chovu po splnění všech podmínek je 18 měsíců.
 
Příprava na výstavu

 

Když si kupujete štěně máte pocit, že na výstavu je spousta času, ale uvidíte jak rychle to uteče...
Na výstavě jsou psi rozděleny do tříd podle dosaženého věku.

 

Na výstavě se posuzují zvlášť psi a feny. S přípravou psíka na výstavu můžete začít již v brzkém věku. Naučte ho výstavní postoj, chůzi na vodítku bez vyskakování a různého pobíhání, neměl by na ostatní psy štěkat, musí si nechat prohlédnout zuby a nesmí se chovat agresivně nebo bázlivě, no prostě měl by se chovat jako slušně vychovaný pes.
 

 

Zlatý retrívr se na výstavu upravuje - trimuje a stříhá. Nezapomeňte včas si pejska nechat ostříhat.
Na výstavu si nezapomeňte s sebou vzít průkaz původu, potvrzený očkovací průkaz, vstupní list, nějakou deku a dobrá je i skládací židlička (je to někdy dlouhé a bolely by Vás nohy), misku na vodu, nějaký pamlsek, hřeben, dobrou náladu a hlavně klid. Budete ho potřebovat Vy, ale hlavně Váš mazel. Pamatujte na to, že není vždy důležité vyhrát, není to důvod ke ztrátě zájmu o výstavy, příště třeba můžete dopadnou mnohem lépe. Nevzdávejte to!
Před výstavou (asi 14 dní) si nechte od profesionálů psa výstavně upravit. Je lepší si zajít do salonu, kde mají zkušenosti s úpravou zlatého retrívra, neboť každý tuto úpravu nezná.
Pokud máte světlého psíka, je dobré ho před výstavou vykoupat ve speciálním šamponu (s jojobovým nebo podobným olejem) a po koupání použít kondicioner (opět s olejem), psa důkladně prosušte. Strst by se mu neměla kroutit, takže je důležité dbát na to, aby se nepřeležel s mokrou srstí a ta mu pak neodstávala. Měla by být rovná a splývavá. Po koupání ošetřte uši a oči.
Nezapomeňte na výstavní vodítko. Mělo by být přibližně stejné, jako je barva psa.
 
 
Rozdělení tříd na výstavách

DOROST - Pro štěňata od 6 - 9 měsíců je třída dorostu. Je to takové spíše otrkávání s výstavním prostředím. Výstavní výsledky v této třídě se nezapočítávají do chovnosti a známkuje se známkou velmi nadějný nebo nadějný.

MLADÝCH - Další třída, je třída mladých od 9  do 18 měsíců. Tato třída bývá v poslední době jedna z nejpočetnějších.

MEZITŘÍDA - Další třídou je mezitřída a ta je od 15 - 24 měsíců věku psa. Tato třída bývá pro rozhodčí velmi složitá k posouzení. Jsou tam psi, kteří jsou již vyvinutí jako dospělí a psi, kteří ještě vypadají jako štěňata.

OTEVŘENÁ - Pro dospělé psy nad 15 měsíců do 8let věku.  

 

PRACOVNÍ - Pro pejsky nad 15měsíců. K zařazení do třídy pracovní je zapotřebí složit předepsané zkoušky (musí být dokladováno certifikátem). 

 

ŠAMPIÓNŮ - Pro psy s vysokými výstavními ohodnoceními je třída šampiónů (opět se musí doložit certifikátem).

 

VETERÁNŮ - A poslední třída je veteránů. Je pro psy ve věku nad 8 let. Bohužel není moc často zastoupena a je to myslím veliká škoda, neboť je velmi hezké vidět psa v tomto věku ještě ve výstavní kondici.
 
Rozdělení výstav

 

Výstavy jsou různého typu
vyššího typu :
- světové
- mezinárodní
- národní
- speciální
- klubové  
nižšího typu :
- krajské 
- oblastní

 

Základní hodnocení zadávané ve výstavním kruhu
 
Známky: je to systém podobný jako ve škole, od jedničky pro prenianty až po dostatečnou pro ty psy, kteří ne tak zcela podobají svému plemeni. Je třeba zohlednit váhu známky. Jinou hodnotu má výborná z malé oblastní výstavy a jinou výborná z výstavy světové, kde konkurenci třeba stovky jedinců posuzoval renomovaný specialista na plemeno.
 
Výborná (V): tato známka smí být udělena jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu popsaného standardem plemene a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti  svého plemene.
 
Velmi dobrá (VD): přiděluje se jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikolo však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
  
Dobrá (D): jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

Dostatečná (Dodst.): toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jjehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.

Neoceněn (Neoc.): tak bývá hodnocen jedinec pro vady přechodného rázu.

Vyloučen s posuzování (Diskvalif.): jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci agresivní a vzhledem neodpovídající plemeni.

Odstoupil (Odst.): zapíše se do posudkového listu, pokud majitel psa nahlásí odstoupení z posuzování před zadáním známek a pořadí. Po vyhlášení ocenění a pořadí již není odstoupení možné.

Ocenění psa se v Čechách provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.)
Třída štěňat (TB) a dorostu (TD):
Velmi nadějný (VN): žlutá barva
Nadějný (N): bílá barva
Ve třídě štěňat a dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul Vítěz třídy.
Třída mladých (TM), mezitřída (Mz), otevřená (TO), pracovní (TP), šampionů (TS), veteránů (TV):
Výborná: modrá
Velmi dobrá: červená
Dobrá: zelená
Dostatečná: fialová

 
Tituly

 

 

 

tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců oceněných známkou VN zadává také Nejlepší dorost
 

 

tř. mladých - CAJC
 

 

mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, res.CAC
 

 

tř. veteránů - Nejhezčí veterán
 

Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná. Pojďme si je tedy vyjmenovat a říci si, v čem se liší.
 

Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS

 
Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS
 

Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM

 

Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

 
 

 

Co tyto zkratky znamenají

 

 
CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB
 

 

CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1
 
res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1
 
 
CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC
 
 
res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB
 

 

Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů, o nichž se zmíníme později.
 

NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB

 
BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů
 

 
Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.
 
  
 
BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 9 skupin FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny
 

 

BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG
 

BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD

 
  
 
A nyní slíbené kumulativní tituly. Nemůžeme samozřejmě vyjmenovat podmínky národních titulů všech zemí FCI (Mezinárodní kynologická organizace), proto se zaměříme pouze na tituly naše - české + mezinárodní.
 

 

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.
 

ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

 

 

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP
 

MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

 
  
 
Na závěr zbývá ještě se zmínit o tzv. nižších výstavách a titulech na nich zadávaných:
 

Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)

 

 

Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)
 

I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

 

 

Gwyneth Goldie Artesia Bohemica
P7192260 - klikni pro větší velikost
                                                                              www.goldie.wbs.cz
TOPlist